Slideshow 1
Slideshow 1

priemstav
Firemná ulica 5
851 05 Bratislava

tel: 02/123 456 78
mob: 0905 123 456
e-mail: ofirme@ofirme.sk

odvodňovacie systémy

 

Betónové žľaby

Betónové rúry priemerov od 150 do 1000 mm

Betónové dná , poklopy, kónusy

Uličné vpusťe rôznych tried zaťaženia

PVC kanalizačné rúry od 110 do 350 mm

PVC odpadové rúry od 50 do 110 mm

PVC kolená , spojky , redukcie

PVC čistiace kusy

PVC žľaby s pozinkovanými a liatinovými roštami

 

< späť